Jak zjistit, co se v psím těle děje, aneb nedoceněný přínos pečlivého vyšetření krve a moči

Krev a moč. Dvě tekutiny, které nám dovolí nahlédnout do psího těla. Přiznám se, že mě fascinují a tajně doufám, že na konci článku budou fascinovat i vás 🙂

Získáme je relativně snadno a investice do jejich vyšetření je jednou z nejlepších, které můžeme udělat.

Pojďme na to však postupně. Vyšetření krve a moči je až čtvrtý krok.

První zjišťujeme, jakého je pes plemene, případně z jakých plemen je to kříženec, zda je to fena či pes, jestli je pes kastrovaný nebo ne, jakého je věku (štěně, mladý pes nebo senior), jakou má hmotnost (zda je obézní nebo podvyživený).

Údaje o plemeni, pohlaví (případné kastraci), věku a hmotnosti se označují jako nacionále.

Další bližší údaje získá veterinární lékař z dotazování se majitele na přítomnost zvracení, kašle, průjmu, zácpy apod. Toto se označuje jako odběr anamnézy.

Výsledkem odběru anamnézy si veterinární lékař vytváří tzv. problem list. Je to výčet, nálezů, které dotazováním majitele byly zjištěny. Např. nechutenství, průjem a zvracení.

Následujícím krokem je základní klinické vyšetření veterinárním lékařem. Ten zaznamená počet dechů, pulzů a tělesnou teplotu, psa pečlivě prohlédne, posoudí velikost mízních uzlin, poslechne srdce a plíce, prohmatá břicho atd. Výsledkem klinického vyšetření je opět sestavení výše zmiňovaného problem listu. Např. zvýšená teplota a bolestivost břicha.

Pokud bude potřeba více do hloubky zhodnotit konkrétní tělní systémy jako např. kůži, kosti a klouby nebo nervový systém, budou potřebná další specializovaná vyšetření (např. vyšetření kůže – dermatologické vyšetření, vyšetření kostí a kloubů – ortopedické vyšetření nebo např. vyšetření nervového systému – neurologické vyšetření).

Za ty první tři kroky se také přimlouvám. Vyžadují čas a trpělivost. A myslím, že právě proto má takový úspěch u lidí alternativní medicína proti klasické. Protože léčitelé si čas najdou a trpělivost mají také.

A teď jsme tam, kam jsem celou dobu směřovala. Dalším dílkem skládačky, který nám řekne, co se v psím těle děje, je vyšetření krve a moči.

Máme veliké štěstí, že takto jde téměř neinvazivně nahlédnout do psího těla. Malé množství těchto dvou tělních tekutin nám poskytne obrovské množství informací.

Chci zdůraznit slovo neinvazivně, protože odběr moči, pokud se pes vymočí sám, je zcela bez rizik a odběr krve má rizika opravdu velmi velmi malá.

Informace o těle psa, které nám poskytne podrobné vyšetření krve a moči jsou  označovány jako Minimum DataBase. To by se dalo přeložit jako minimální či základní panel informací. Já v textu budu dále používat Minimum DataBase.

Vyšetření krve a moči provádíme v případě kdy:

 • je pes nemocný,
 • „není ve své kůži“, má jen neurčité příznaky (např. apatie, únava, nechutenství),
 • chceme zhodnotit účinek léčby,
 • jako kontrolu při léčbě některými léky, které mohou mít vážné nežádoucí účinky (např. chemoterapeutika),
 • preventivně, s cílem zachytit případný zdravotní problém v co nejranějším stádiu. Při časném odhalení problému můžeme udělat pro psa toho nejvíc.
 • jako součást roční prohlídky u geriatrického psa,
 • při hodnocení celkové zdravotní kondice,
 • před anestezií.

Minimum DataBase umožní ve většině případů odhalit problém ještě dříve než jsme schopni zachytit projevy onemocnění z anamnézy nebo klinického vyšetření.

Minimum Database nám také:

 • dá objektivní informace o psím těle
 • nabídne celostní pohled na některé tělní orgány
 • umožní přijmout včasná chovatelská opatření
 • dovolí zahájit účinnou léčbu zjištěného zdravotního problému.

Abychom získali ucelený pohled na to, jak to v psím těle vypadá, složili celou skládanku, měli jistotu, že nám nic neuniklo, je potřeba provést vyšetření krve a moči pečlivě a kompletní.

Kompletní vyšetření krve zahrnuje:

 • hematologické vyšetření neboli krevní obraz, anglicky complete blood count (CBC)
 • biochemické vyšetření

   Hematologické vyšetření neboli krevní obraz

Kompletní hematologické vyšetření obsahuje:

 • Stanovení celkového počtu bílých krvinek včetně stanovení procentuálního zastoupení jejich jednotlivých skupin (tzv. diferenciálního rozpočtu)
 • Stanovení parametrů červených krvinek (počet červených krvinek, obsahu hemoglobinu v litru krve, hematokrit a další parametry červené krevní řady (zde uvádím jen zkratky MCV, MCH, MCHC, RDW, počet retikulocytů).
 • Parametry krevních destiček

Tyto hodnoty stanovuje v praxi hematologický analyzátor, přístroj, který vyšetří krev odebranou do zkumavky, ve které je látka, která zabraňuje srážení krve.  Na obrázku níže je veterinární hematologický analyzátor ProCyte Dx od společnosti Idexx Laboratories. Hematologické analyzátory této firmy patří mezi nejlepší analyzátory na světě.

 

 

Ovládání hematologického analyzátoru je velmi snadné a výsledky konkrétně z tohoto analyzátoru jsou k dispozici již za 2 minuty.

Pokud máme akutního pacienta, tak mít výsledky za 2 minuty je nedocenitelné.

Nedílnou součástí hematologického vyšetření by mělo být i vyšetření obarveného krevního nátěru, který je hodnocený pod mikroskopem.

Krevní nátěr umožní zhodnotit morfologii buněk, zjistit případnou přítomnost krevních parazitů a slouží k ověření výsledků získaných z krevního analyzátoru.

Kompletní hematologické vyšetření tedy by mělo kromě diferenciálního rozpočtu bílých krvinek zahrnovat i vyšetření obarveného krevního nátěru.

 Biochemické vyšetření krve

Kompletní biochemické vyšetření krve ukáže na postižení jednotlivých orgánů jako jsou především játra, ledviny, pankreas a orgány, které patří k endokrinnímu systému těla.

K hodnocení určitého tělního orgánu bychom neměli použít výsledek jednoho konkrétního testu. Například k hodnocení jater se používá hned několik parametrů. A to albumin (typ bílkoviny), dva enzymy (alanin aminotransferáza – ALT a alkalická fosfatáza – ALP), močovina a bilirubin.

U ledvin je to zase kreatinin, močovina, draslík a fosfor.

Součástí biochemického vyšetření by mělo být i stanovení elektrolytů neboli iontů. Patří sem sodík, draslík, chloridy, vápník a fosfát.

Při interpretaci výsledků biochemického vyšetření je potřeba přistupovat systematicky a vzít v potaz okolnosti, které ovlivňují jednotlivé parametry. Změny v elektrolytech vznikají až druhotně a tak je naší snahou najít příčinu těchto stavů a tu řešit.

Biochemické vyšetření se většinou provádí z krevního séra nebo plazmy na biochemických analyzátorech. Jako ukázku takového biochemického analyzátoru jsem zvolila Catalyst One opět od společnosti Idexx Laboratories.

Tento přístroj dokáže změřit i výše zmíněné elektrolyty, stanovit hormon štítné žlázy (celkový T4). Poradí si i s pokročilou diagnostikou, kam patří stanovení fruktosaminu, fenobarbitalu, poměr fosfor/kreatin v moči,  dále stanovení velmi citlivého ukazatele postižení ledvin SDMA (symetrického dimethylargininu) a progesteronu.

Ideální variantou je, jak už jsem zmínila, pokud hematologický a biochemický analyzátor je přímo na veterinární klinice. Výsledky jsou k dispozici do několika minut a účinná pomoc psovi může začít.

V současné době jsou nejlepší volbou analyzátory veterinární. To je velmi důležité především při vyšetřování krevního obrazu, jelikož v krevních buňkách každého živočišného druhu jsou určité rozdíly.

Zlatým standardem jsou hematologické analyzátory, které využívají laserovou průtokovou cytometrii, díky které přístroj analyzuje každou jednotlivou buňku zvlášť.

3 pokročilé technologie pro nejpřesnější krevní  obraz

Ten nejpřesnější krevní obraz, který jde ve veterinární medicíně stanovit využívá 3 pokročilé technologie.

Díky laserové průtokové cytometrii známe přesné počty pěti typů bílých krvinek, tedy získáme pěti-dílný diferenciál bílých krvinek. Optická fluorescence umožní spočítat retikulocyty a zjistit počet krevních destiček (trombocytů). Přesný počet červených krvinek (erytrocytů) zajistí laminární impedance.

SDMA (symetrický dimetylarginin) – spolehlivý ukazatel funkce ledvin u zvířat

SDMA byl vyhodnocen jako biomarker ledvin v mnoha studiích. Je spolehlivější ukazatel funkce ledvin než kreatinin. Stanovení SDMA je používáno pro určení stádia chronického onemocnění ledvin podle Závazných pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (IRIS).

Test SDMA umožňuje odhalit počáteční stadium onemocnění ledvin ještě dříve než to bývalo možné. Provádí se z krve a např. výše zmíněný biochemický analyzátor Catalyst One ho umí stanovit.

Vyšetření moči

Kompletní vyšetření moči se skládá ze 4 částí:

 • makroskopické vyšetření (barva, zákal, zápach)
 • vyšetření specifické hmotnosti moči refraktometrem
 • vyšetření diagnostickým proužkem
 • mikroskopické vyšetření močového sedimentu

Barva, zákal, zápach

Při makroskopickém vyšetření moči hodnotíme barvu moči, její zákal a zápach. K hodnocení se používají zrak a čich. Trošku jako Ivan Trojan ve filmu Šarlatán 🙂

Vyšetření kapky v refraktometru

Specifickou hmotnost nebo nepřesněji řečeno hustotu měříme malým ručním přístrojem refraktometrem. K vyšetření stačí malá kapka moči.

Co prozradí papírek 

Při vyšetření moči diagnostickým proužkem hodnotíme pH moči, přítomnost bílkovin, glukózy, ketolátek, bilirubinu a krve. Barevné změny jednotlivých políček hodnotíme počtem křížků 1 až 3.

 

V současné době je také možné diagnostické proužky odečítat přístrojem a záznam výsledků vytisknout.

Na obrázku je UA analyzátor IDEXX VetLab, který vyhodnocuje testovací proužky k vyšetření moči. Tímto způsobem se daří odstranit faktory, které běžně ovlivňují hodnocení testovacích proužků moči. Jsou to např. světelné podmínky, individuální dovednosti lidí přiřadit barvy na testovacím proužku k barevné škále, se kterou se testovací proužek porovnává.

Dále se odstraňují nepřesnosti, které vznikají, jelikož políčka na testovacím proužku mají různé reakční doby. Automatickým vytisknutím výsledku vyšetření se vyhneme administrativní chybě, ke které může dojít ručním zapisováním výsledku. Do přístroje se používají speciální diagnostické proužky.

Při nálezu bílkoviny v moči (protein) provádíme vyšetření poměru proteinu ku kreatininu v moči (UPC). Je to zlatý standard při hodnocení bílkoviny v moči.

Močový sediment

Močový sediment získáme po odstředění moči. Vyšetřuje se pod mikroskopem jak nebarvený, tak i barvený.

Znalosti, pečlivost, čas, peníze

Kompletní vyšetření krve a moči vyžaduje čas, pečlivost a samozřejmě stojí peníze. Musíme myslet na to, že je potřeba krev a moč odebrat, vyšetřit, získaná data vyhodnotit a učinit závěr.

Interpretace výsledků vyšetření krve a moči vyžaduje rozsáhlé znalosti od veterinárního lékaře a musí být provedena pečlivě a systematicky, jen tak se vyhneme nesprávným závěrům, které se odrazí v nesprávném stanovení diagnózy a nesprávné léčbě.

Do vyšetření krve a moči se vždy vyplatí investovat, jelikož takové množství informací, které jsme schopni o psím těle získat a to minimálně invazivně, tedy jen s velmi malými riziky, je stále nedoceněno.

V situaci, kdy je pes vážně nemocný, hraje se o čas a veterinární lékař má jen omezený prostor vysvětlit všechny přínosy kompletního vyšetření krve a moči, aby dostal souhlas, že je může provést a majitel je uhradí, se povědomí o obrovském přínosu těchto dvou vyšetření hodí nejvíc.

Všechny výsledky je dobré si vždy vyžádat domů a dobře uschovat. Každé další vyšetření je tak možné porovnat s již jednou získanými údaji.

Vyšetření krve, moči a  interpretace výsledků je zjednodušená, nejde v popularizačním textu zmínit všechny nuance, detaily. Chtěla jsem ukázat, jaké možnosti máme a že je obrovská škoda, když jich nevyužijeme.

Krev a moč byly v pořádku

Když slyšíme, že někdo říká, že krev a moč byly v pořádku, je dobré vědět, jaká vyšetření se dělala. Protože až potom víme, které parametry opravdu v pořádku byly.

Pokud byl pro vás článek užitečný, sdílejte ho 🙂 děkuji 

 

Zdroje a užitečné odkazy:

https://www.idexx.co.uk/en-gb/veterinary/minimum-database/

International Renal Interest Society (IRIS) Mezinárodní společnost pro onemocnění ledvin

Petra Malátková
Jsem veterinární lékařka a mou vášní je uzdravovat psy a kočky. Můj příběh si přečtěte >> zde. Chci, aby k aktuálním poznatkům veterinární medicíny měl přístup každý majitel psa. Pro majitele psů jsem vytvořila Školu péče o psa. Co se v ní naučíte se dozvíte >> zde.
Komentáře

Přidat komentář