Osobní konzultace a poradenství

Od 4. 11. 2019 v rámci veterinární ordinace v Pet Center v Brně ve Slatině provádím preventivní a základní diagnostické úkony:

  • poradenství a konzultace,
  • preventivní klinické vyšetření,
  • vyšetření moči a krve, 
  • ošetření proti vnitřním i vnějším parazitům,  
  • očkování,
  • čipování,
  • vystavení Pasu zvířete v zájmovém chovu.